กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

สถานะเอกสารการประเมินประกันฯ รอบ 4

Drive สำหรับอัปโหลดไฟล์

โปรแกรมประเมิน สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022

ปฏิทินกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่ม 12 จ.ภ.

ดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกิตติศักดิ์ แสงทอง

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ