งานรับนักเรียน ม.4 ปี 2566

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

 

การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ม.4 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์(นักเรียนตัวจริง) วันที่ 30 มกราคม 2566  - 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. 

ประกาศโรงเรียน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

เอกสารประกอบการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ม.4 ปีการศึกษา 2566

การแจ้งยืนยันสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2566

ติดตามข่าวสารและติดต่อสอบถามได้ที่