งานรับนักเรียน ม.1 ปี 2566

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

 

การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ม.1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์(นักเรียนตัวจริง) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  - 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. 

เอกสารประกอบการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ม.1 ปีการศึกษา 2566

การแจ้งยืนยันสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2566

ติดตามข่าวสารและติดต่อสอบถามได้ที่