งานรับนักเรียน ม.4 ปี 2567 (ชลบุรีและสระแก้ว)

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

นักเรียนที่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ให้เข้ากลุ่ม Line OpenChat เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร คลิก

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกรอบสอง , ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกรอบสอง , เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนรอบสอง และการประกาศผลสอบคัดเลือก อยู่ในประกาศหน้าที่ 1 - 3 กรุณาอ่านให้ครบถ้วน

ประกาศรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567 คลิก

ติดตามข่าวสาร
และติดต่อสอบถามได้ที่

เอกสาร การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์

ส่งเอกสาร การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์

การแจ้งยืนยันสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เอกสาร การแจ้งยืนยันสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ส่งเอกสาร การแจ้งยืนยันสละสิทธิ์การเข้าเรียน

โปรแกรมคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยสะสม bit.ly/3zoN5N6 คลิก

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร https://apply.mwit.ac.th/manual.php

สมัครสอบ ชำระเงิน แก้ไขข้อมูล และส่งหลักฐานการสมัคร https://apply.mwit.ac.th/