งานรับนักเรียน ม.4 ปี 2567

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ประกาศรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567 คลิก

ติดตามข่าวสาร
และติดต่อสอบถามได้ที่

โปรแกรมคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยสะสม bit.ly/3zoN5N6 คลิก

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร https://apply.mwit.ac.th/manual.php

สมัครสอบ ชำระเงิน แก้ไขข้อมูล และส่งหลักฐานการสมัคร https://apply.mwit.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

สรุปการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์

เอกสาร การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์

ส่งเอกสาร การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์

การแจ้งยืนยันสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เอกสาร การแจ้งยืนยันสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ส่งเอกสาร การแจ้งยืนยันสละสิทธิ์การเข้าเรียน