งานรับนักเรียน ม.1 ปี 2567 (ชลบุรีและสระแก้ว)

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

นักเรียนที่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ให้เข้ากลุ่ม Line OpenChat เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร คลิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง

ประกาศรายชื่อรอบสอง ม.1-2567-จภ.ชลบุรี.pdf
ประกาศรายชื่อรอบสอง ม.1-2567-จภ.สระแก้ว.pdf

คู่มือการสมัคร คลิก 

วิดีโอสาธิตการสมัคร คลิก

สมัครได้ที่ admission.pcshs.ac.th คลิก

ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : รับนร.ม.1 จภ.ชล คลิก

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : คลิก

ดาวน์โหลดฟอร์มต่าง ๆ

ประกาศแล้ว
รายชื่อและสนามสอบ
ผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 รอบแรก ชลบุรี.pdf

ศูนย์สอบจังหวัด (เลขหน้าตามเอกสารแนบ)

สอบวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 2566 (08.00 ฟังคำชี้แจง)

อุปกรณ์ในการเข้าสอบ บัตรประจำตัวประชาชน ดินสอ 2B ขึ้นไป และยางลบ

ห้าม ปากกา น้ำยาลบคำผิด ไม้บรรทัดคำนวณ เครื่องคิดเลข นาฬิกาดิจิทัลหรือนาฬิกาอัจฉริยะ อุปกรณ์ช่วยจำ เครื่องมือสื่อสาร


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566