งานรับนักเรียน ม.1 ปี 2567

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ประกาศรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2567 คลิก

สถานะ : ชำระเงิน แก้ไขข้อมูล และส่งหลักฐาน

จนถึงเวลา 22.00 น. วันที่ 8 กันยายน 2566

คู่มือการสมัคร คลิก 

วิดีโอสาธิตการสมัคร คลิก

สมัครได้ที่ admission.pcshs.ac.th คลิก

ติดตามข่าวสารและติดต่อสอบถามได้ที่

ดาวน์โหลดฟอร์มต่าง ๆ

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบรอบแรก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
รอบสอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

สรุปการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์

เอกสาร การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์

ส่งเอกสาร การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์

การแจ้งยืนยันสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เอกสาร การแจ้งยืนยันสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ส่งเอกสาร การแจ้งยืนยันสละสิทธิ์การเข้าเรียน