งานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แนวทางการเชิญนักเรียนภายใน Google Classroom

หลังจากสร้างชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว

คลิก ผู้คน -> รูปคนบวก ในแถวของนักเรียน -> พิมพ์อีเมล์ที่ต้องการเชิญ -> กดเชิญ

เชิญทั้งระดับ

นักเรียน ม. 1 ทั้งหมด เชิญอีเมล์ m1@pccchon.ac.th

นักเรียน ม. 2 ทั้งหมด เชิญอีเมล์ m2@pccchon.ac.th

นักเรียน ม. 3 ทั้งหมด เชิญอีเมล์ m3@pccchon.ac.th

นักเรียน ม. 4 ทั้งหมด เชิญอีเมล์ m4@pccchon.ac.th

นักเรียน ม. 5 ทั้งหมด เชิญอีเมล์ m5@pccchon.ac.th

นักเรียน ม. 6 ทั้งหมด เชิญอีเมล์ m6@pccchon.ac.th

เชิญทั้งห้อง เช่น

นักเรียน ม.1/1 ทั้งห้อง เชิญอีเมล์ m11@pccchon.ac.th

นักเรียน ม.2/2 ทั้งห้อง เชิญอีเมล์ m22@pccchon.ac.th

นักเรียน ม.3/4 ทั้งห้อง เชิญอีเมล์ m34@pccchon.ac.th

นักเรียน ม.4/7 ทั้งห้อง เชิญอีเมล์ m47@pccchon.ac.th

นักเรียน ม.5/6 ทั้งห้อง เชิญอีเมล์ m56@pccchon.ac.th

นักเรียน ม.6/5 ทั้งห้อง เชิญอีเมล์ m65@pccchon.ac.th

เชิญนักเรียนรายบุคคล

ม.1 -> 67รหัสนักเรียน@pccchon.ac.th

ม.2 -> 66รหัสนักเรียน@pccchon.ac.th

ม.3 -> รหัสนักเรียน_65@pccchon.ac.th

ม.4 -> 67รหัสนักเรียน@pccchon.ac.th

ม.5 -> 66รหัสนักเรียน@pccchon.ac.th

ม.6 -> รหัสนักเรียน_65@pccchon.ac.th

 

พัฒนาเว็บไซต์ครู

ใช้เพื่อสำเนาเท่านั้น

เกียรติบัตรการอบรม Google Sites

โปรแกรมแนะนำ Google Drive for Desktop

Google Drive for Desktop

เครื่องมือที่ดึง Google Drive มาจำลองเป็นไดรฟ์ (C: D:) บนคอมพิวเตอร์ พร้อมอัปเดตเรียลไทม์

ดาวน์โหลด คลิก

ทะเบียนสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมของครู

ทะเบียนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก