งานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Google Classroom แนวทางการเชิญนักเรียน

หลังจากสร้างชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว

คลิก ผู้คน -> รูปคนบวก ในแถวของนักเรียน -> พิมพ์อีเมล -> กดเชิญ

เชิญทั้งระดับ

allstudents1@pccchon.ac.th คือนักเรียนทั้งระดับม. 1

allstudents4@pccchon.ac.th คือนักเรียนทั้งระดับม. 4

เชิญทั้งห้อง

m1-1@pccchon.ac.th คือนักเรียนห้องม.1/1 ทั้งห้อง

m5-6@pccchon.ac.th คือนักเรียนห้องม.5/6 ทั้งห้อง

เชิญนักเรียนรายบุคคล

สำหรับนักเรียน ม.1 -> รหัสนักเรียน_65@pccchon.ac.th

สำหรับนักเรียน ม.2 -> pccchonรหัสนักเรียน_64@pccchon.ac.th

สำหรับนักเรียน ม.3 -> pccchonรหัสนักเรียน@pccchon.ac.th

สำหรับนักเรียน ม.4 -> รหัสนักเรียน_65@pccchon.ac.th

สำหรับนักเรียน ม.5 -> pccchonรหัสนักเรียน_64@pccchon.ac.th

สำหรับนักเรียน ม.6 -> pccchonรหัสนักเรียน@pccchon.ac.th

อบรมพัฒนาครูด้าน ICT

ต้นแบบเว็บไซต์ครู คลิก

ใช้เพื่อสำเนาเท่านั้น

เกียรติบัตรการอบรม Google Sites

โปรแกรมแนะนำ

Google Drive for Desktop

เครื่องมือที่ดึง Google Drive มาจำลองเป็นไดรฟ์ (C: D:) บนคอมพิวเตอร์ พร้อมอัปเดตเรียลไทม์

ดาวน์โหลด คลิก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของครู

ทะเบียนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก