งานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

Google Classroom แนวทางการเชิญนักเรียน

หลังจากสร้างชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว

คลิก ผู้คน -> รูปคนบวก ในแถวของนักเรียน -> พิมพ์อีเมล -> กดเชิญ

เชิญทั้งระดับ

m1@pccchon.ac.th คือนักเรียนทั้งระดับม. 1

m4@pccchon.ac.th คือนักเรียนทั้งระดับม. 4

เชิญทั้งห้อง

m11@pccchon.ac.th คือนักเรียนห้องม.1/1 ทั้งห้อง

m56@pccchon.ac.th คือนักเรียนห้องม.5/6 ทั้งห้อง

เชิญนักเรียนรายบุคคล

สำหรับนักเรียน ม.1 -> 66รหัสนักเรียน@pccchon.ac.th

สำหรับนักเรียน ม.2 -> รหัสนักเรียน_65@pccchon.ac.th

สำหรับนักเรียน ม.3 -> pccchonรหัสนักเรียน_64@pccchon.ac.th

สำหรับนักเรียน ม.4 -> 66รหัสนักเรียน@pccchon.ac.th

สำหรับนักเรียน ม.5 -> รหัสนักเรียน_65@pccchon.ac.th

สำหรับนักเรียน ม.6 -> pccchonรหัสนักเรียน_64@pccchon.ac.th

พัฒนาเว็บไซต์ครู

ใช้เพื่อสำเนาเท่านั้น

เกียรติบัตรการอบรม Google Sites

โปรแกรมแนะนำ Google Drive for Desktop

Google Drive for Desktop

เครื่องมือที่ดึง Google Drive มาจำลองเป็นไดรฟ์ (C: D:) บนคอมพิวเตอร์ พร้อมอัปเดตเรียลไทม์

ดาวน์โหลด คลิก

ทะเบียนสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมของครู

ทะเบียนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก