งานรับนักเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ขั้นตอนการรับสมัคร ม.1,4 ปีการศึกษา 2565 (ทดสอบ)

1.ประกาศรับสมัคร

2.สมัครออนไลน์

3.ส่งเอกสารการสมัคร

4.กรอกแบบสำรวจความพร้อมของนักเรียนในการสอบออนไลน์

ติดตามข่าวสารและติดต่อสอบถามได้ที่