งานรับนักเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ม.4 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์(นักเรียนตัวจริง) วันที่ 30 มกราคม 2566 - 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.

เอกสารประกอบการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ติดตามข่าวสารและติดต่อสอบถามได้ที่